Klauzula informacyjna COVID-19

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Zdrowie i bezpieczeństwo tancerzy, instruktorów, pracowników, współpracowników i partnerów należą do naszych nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź co robimy, by zajęcia w Love Dance

Dezynfekcja rąk

W lokalu znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściu do lokalu oraz przy wejściach do sal tanecznych. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z lokalu.

Sprzątanie lokalu

Po zakończeniu dnia treningowego placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, szyb, drzwi, toalet). Podłogę dezynfekujemy po każdej grupie zajęć oraz na zakończenie dnia treningowego. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne. Toalety dezynfekujemy po każdym użyciu. W lokalach z oknami przeprowadzamy regularne wietrzenie.

Bezpieczny personel

Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem dnia treningowego przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z pracownikiem oraz pomiarem temperatury jego ciała. Pomiar temperatury powtarzamy jeszcze dwukrotnie w trakcie dnia treningowego. Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Recepcja

Pracownicy recepcji i obsługa noszą maski zakrywające drogi oddechowe lub przyłbice. Pracownik recepcji każdorazowo dezynfekuje część lady, z którą kontakt miał odwiedzający szkołę. Przy ladzie przebywa jednocześnie tylko jedna osoba. Recepcja informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie. Recepcja została wyposażona w przegrody wykonane ze szkła lub pleksi.

Organizacja zajęć

Jeśli na zajęcia przychodzą dzieci, ma obowiązek je odprowadzać i odbierać ten sam, zdrowy opiekun z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Na zajęcia należy przybywać o ustalonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Telefony komórkowe uczestnicy pozostawiają w torbach. Jedynym dopuszczalnym przedmiotem jest butelka wody podpisana imieniem i nazwiskiem.

Informacja

Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W lokalu wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk.

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczam, że w chwili akceptowania regulaminu Love Dance Academy oraz
w momencie zapoznania się z klauzulą COVID-19 moje dziecko:

  •  jest zdrowe (oznacza to, że w dniu zaakceptowania niniejszego oświadczenia nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną)
  • nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało
    kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed
    rozpoczęciem zajęć.

Oświadczenie potwierdza wyłącznie mój stan wiedzy w chwili złożenia oświadczenia. Ponadto:

  • Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka.