Regulamin Love Dance Academy

Regulamin

1. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Zapisy na zajęcia prowadzone są online poprzez stronę internetową www.lovedance.pl

3. Akademia Tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem.

W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiające stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia Akademia zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć i dajemy możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie lub możliwość przesunięcia.

4. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.

5. Opłaty należy wnosić miesięcznie, semestralnie bądź rocznie – opłata zależy od grup (czy jest to grupa reprezentacyjna czy kursowa).

Opłata jest stała na dany miesiąc i należy ją wnieść do 5-tego każdego miesiąca.  Akademia zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kursanta na zajęcia, kiedy należność nie jest uregulowana w terminie.

6. Opłata obowiązuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy.

7. Opłata miesięczna, jest składową częścią (ratą) opłaty rocznej. Jest stała w każdym miesiącu i nie podlega regulacjom ze względu na przerwy (święta, ferie, itp.)

8. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

9. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od 3 roku życia.

10. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Akademia nie odpowiada.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie siedziby Akademii bez zgody instruktora jest zabronione. Materiały foto i video są rejestrowane przez instruktorów Akademii i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych związanych z zajęciami. Rodzice i opiekunowie mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszych materiałów.

12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.

13. Instruktor nie odpowiada za dzieci podczas przerwy.

14. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia.

15. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów, hulajnóg.

16. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.

17. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na pierwsze 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora.

18. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu .

19. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

20. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: lovedance@lovedance.pl

21. Kursanci zobowiązani są do poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia o ewentualnym złym stanie zdrowia

lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

22. Kursanci mają prawo (formacje – obowiązek) do uczestniczenia w zajęciach tanecznych, turniejach, festiwalach, pokazach i zajęciach indywidualnych w porozumieniu z instruktorem prowadzącym.